Tørnes

Sponsored link: Download Tørnes
två torn, kv. cementgjuteriet uppsalahem
Language: norwegian
PDF pages: 117, PDF size: 12.89 MB
Report
gården. tørnes, som nå ble drevet av reer
. utløp mot Hulløysundet. I vest grenser gården mot gnr. 35 Tørnes nordre ved en tange kalt Skipperberget. I øst grenser gården.. Fra gammelt av finner vi at skriveformen for gårdsnavnet var Tornes. Første ledd av navnet kan trolig utledes fra adjektivet turr.] som en beskrivelse av jordsmonnet på stedet.1 Jordsmonnet på Tørnes nordre består av mineraljord fra isavleiringer med innslag av organisk.

Language: norwegian
PDF pages: 25, PDF size: 0.61 MB
Report
kvart-tørn enkeltvirkende og dobbeltvirkende aktuatorer i
100 Nålelager Modell 135 t.o.m. 1150 Rullepinne-åk Modell 006 t.o.m. 100 Kile-åk Modell 135 t.o.m. 1150 Foring-stempelstang Låsering-spindel Skyvepinne Rullelager Låsering-pinne Setteskrue Modell 006 t.o.m. 100 Låsering-nedre lager Modell 135 t.o.m. 1150 Stillingsindikator Modell 006 t.o.m. 100 Skyveplate Modell 135 t.o.m. 1150 Skrue (hex hode) Låseskive Peker Skrue (rundt hode) Deksel, hus Skrue (hex hode) Låseskive Flat skive Sprengskive Modell 135 t.o.m. 1150 Dekselpakning Sylinder Stempel Adapter .

Language: norwegian
PDF pages: 12, PDF size: 0.92 MB
Report
gnr. 35 tørnes nordre
.. Den nordligste parten grenser mot Bjørknes i nord, gnr. 36 Tørnes søndre i sør, Tørnesfjellet i øst og Hulløysundet i vest. Muskvikelva oppover Fjelldalen mot Mannfjellet. Gården grenser mot gnr. 36 Tørnes søndre i vest. I sør grenser Mannfjord-Musken mot Klubbvik.. Fra gammelt av finner vi at skriveformen for gårdsnavnet var Tornes. Første ledd av navnet kan trolig utledes fra adjektivet turr.] som en beskrivelse av jordsmonnet på stedet.1 Jordsmonnet på Tørnes nordre består av mineraljord fra isavleiringer med innslag av organisk.

Language: norwegian
PDF pages: 26, PDF size: 0.89 MB
Report
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.