Sigma R2 Matematikk

Sponsored link: Download Sigma R2 Matematikk
matematikk r2
. TI-nspireTM CAS Computer Software for Windows og Aschehougs lærebok Matematikk R2 på de Studieforberedende utdanningsprogrammene. Programmet inneholder applikasjonene (noen funksjoner i.

Language: norwegian
PDF pages: 36, PDF size: 3.29 MB
Report
matematikk r2
. TI-nspireTM CAS Computer Software for Windows og Aschehougs lærebok Matematikk R2 på de Studieforberedende utdanningsprogrammene. Programmet inneholder applikasjonene (noen funksjoner i.

Language: norwegian
PDF pages: 36, PDF size: 3.29 MB
Report
rea3024 matematikk r2 v10
Eksamenstid: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal leverast inn etter 5 timar. Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Det er ingen vedlegg. Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du velje framgangsmåte sjølv. Dersom oppgåva krev ein bestemt løysingsmetode, vil du òg kunne få noko utteljing ved å bruke ein alternativ metode. .

Language: norwegian
PDF pages: 24, PDF size: 0.51 MB
Report
rea3024 matematikk r2
Eksamenstid: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal leverast inn seinast etter 5 timar. Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Alle hjelpemiddel er tillatne, med unntak av Internett og andre verktøy som tillèt kommunikasjon. Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du fritt velje framgangsmåte. Om oppgåva krev ein bestemt løysingsmetode, vil også ein alternativ metode kunne gi noko utteljing. Rettleiing om vurderinga: Poeng i Del 1 og Del 2 er berre .

Language: norwegian
PDF pages: 16, PDF size: 0.19 MB
Report
rea3024 matematikk r2
Eksamenstid: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal leverast inn etter 5 timar. Vanlege skrivesaker, passar, linjal med cm-mål og vinkelmålar Alle hjelpemiddel er tillatne, med unntak av Internett og andre verktøy som tillèt kommunikasjon. Alle kjelder som blir brukte til eksamen, skal oppgivast på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du må oppgi forfattar og heile tittelen på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du har med deg utskrift eller sitat frå nettsider, skal.

Language: norwegian
PDF pages: 12, PDF size: 0.52 MB
Report
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.