Sb550-30-05

Sponsored link: Download Sb550-30-05
snf-rapport nr. 30/05 samkjøringsmodellen: en oversikt med vekt på
INNLEDNING Elektrisitetsforsyningen i Norge har helt etter konsesjonsloven av 1917 vært dominert av offentlig sektor. I etterkrigstiden i Norge med en sterk ekspansjon av vannkraftutbyggingen med store lagringsmuligheter for vann ble det tidlig utviklet modeller for driftsbeslutninger og investeringer i ny kapasitet til bruk for sentralstyringen av systemet. Et sentralt nytt begrep var vannverdier som utrykker alternativverdien på vann; det vannet som brukes i dag kan alternativt bli brukt i morgen .

Language: norwegian
PDF pages: 30, PDF size: 0.31 MB
Report
kristiansand, pedagogisk senter 30.05
Nasjonale prøver, faglige resultater, skolenes prioriteringer og utfordringer har gjort det nødvendig å gi mer differensierte tilbud framover. Skolene er kommet ulikt og ber om assistanse på mange felt og nivåer. Tiden til etterutdanning er knapp og skal brukes optimalt. Derfor tilrettelegges et system for etterutdanning skoleåret 2008 – 2009, som innebærer muligheter for en skole eller flere skoler til å inngå nærmere definerte kontrakter om samarbeid med Pedagogisk senter på egen skole. Modellen er .

Language: norwegian
PDF pages: 20, PDF size: 0.87 MB
Report
sakspapirer partssammensatt utvalg 30.05
. enkelte lærer. Ordningen ble innført med virkning fra 01.01.05. Etter henstilling fra hovedutvalg skole-og kultur vedtok partssammensatt utvalg. nytt. Ordningen foreslås å opphøre med virkning fra 01.08.05. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Kommunestyret behandlet generell sak vedrørende. ble vedtatt og iverksatt fra og med 01.01.05. Under sak 04/05 behandlet partssammensatt utvalg en henstilling fra hovedutvalg skole.. Det ble fattet følgende vedtak av PSU den 07.03.05: "Partssammensatt utvalg vil se på saken om seniorpolitikken blant.

Language: norwegian
PDF pages: 11, PDF size: 0.07 MB
Report
version 2008-05-30
Language: norwegian
PDF pages: 100, PDF size: 5.83 MB
Report
28-sep 05-okt 12-okt 26-okt 03-nov 16-nov 23-nov 30-nov 14
Language: norwegian
PDF pages: 23, PDF size: 0.05 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.