Nibr Notat

Sponsored link: Download Nibr Notat
guri mette vestby - steds- og næringsutvikling - nibr-notat 2004:118
. 95 88 00 Telefaks: 22 60 77 74 E-post: nibr@nibr.no http://www.nibr.no Org. nr. NO 970205284 MVA.

Language: norwegian
PDF pages: 21, PDF size: 0.09 MB
Report
nibr's rapport-/notat-mal
Sammendrag: Denne rapporten beskriver eksisterende metoder og praksis for effektvurdering av offentlige prosjekter, med hovedvekt på metoder for evaluering i ettertid (ex post-effektvurderinger). Basert på gjennomgangen av eksisterende metoder og praksis presenteres et forslag til metodikk for ex post-evaluering av store offentlige investeringsprosjekter i Norge. Fokus er rettet mot prosjektenes samfunnsmessige effekter, dvs. det som betegnes som prosjektenes eksterne effektivitet. Dette i motsetning til .

Language: norwegian
PDF pages: 152, PDF size: 1.35 MB
Report
nibr's rapport-/notat-mal
Denne rapporten tar opp forvaltningen av bruks- og verneinteresser i kystsonen, med spesielt fokus på sjøområdene. Vi har gjennomført studier av to reguleringsregimer; den statlige forvaltningen av Froan landskapsvernområde og den kommunale kystsoneplanleggingen etter plan- og bygningsloven i Bjugn. Et viktig formål har vært å studere hvordan forvaltningen har maktet å ta tilstrekkelig hensyn til både naturbaserte næringer og verneinteresser. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd, under .

Language: norwegian
PDF pages: 111, PDF size: 0.83 MB
Report
nibr's rapport-/notat-mal
2010:2 ISBN-978-82-7571-191-3 Vigdis Nygaard Denne rapporten presenterer de tre bedriftene Kimek, North Energy og Elkem Tanas erfaringer med rekruttering av arbeidskraft og utvikling av bolyst - både fra ledere og ansattes ståsted. Fokus er på stedets betydning for rekrutteringsprosesser. I tillegg presenteres de respektive kommuneadministrasjonens forståelse av utfordringene knyttet til stedsutvikling og arbeidskraftsbehov, samt syn på stedets betydning for rekruttering og tilflytting. Rapporten trekker .

Language: norwegian
PDF pages: 73, PDF size: 0.58 MB
Report
nibr's rapport-/notat-mal
. regionforskning (NIBR) har på oppdrag av Akershus fylkeskommune, styret i Akershus-kretsen av Kommunenes Sentralforbund og Oslo kommune skrevet et notat om.

Language: norwegian
PDF pages: 44, PDF size: 0.2 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.