Navi Enheter

Sponsored link: Download Navi Enheter
navis 700 800 3800 5100 panomarine
CNVT .N/S, V/Ø, +/- felles bryter .Rapporteringspunkt hopp og revers navigasjonsknapp .Fiskefinner frekvens velg Lav/Høy .Dynamisk funksjonstast : Merkefarge, farledsfarge, slett havn, Vrak, fiskebank, rapporteringspunkt, kalender FISK Bytt display plotter/fiskefinner MOB “MOB” funksjon FARLED Farled PÅ/AV på plotterdisplay MERKE Endre merketype Zoom INN For å redusere verdien Zoom ut For å øke verdien 8 Retningsknapp For å flytte tall, markør etc. Meny F1~F5 funksjonsmeny .Vis meny og gå til undermeny CTR.

Language: norwegian
PDF pages: 56, PDF size: 2.37 MB
Report
navis 700 - 800 - 3800 - 5100
CNVT .N/S, V/Ø, +/- felles bryter .Rapporteringspunkt hopp og revers navigasjonsknapp .Fiskefinner frekvens velg Lav/Høy .Dynamisk funksjonstast : Merkefarge, farledsfarge, slett havn, Vrak, fiskebank, rapporteringspunkt, kalender FISK Bytt display plotter/fiskefinner MOB “MOB” funksjon FARLED Farled PÅ/AV på plotterdisplay MERKE Endre merketype Zoom INN For å redusere verdien Zoom ut For å øke verdien 8 Retningsknapp For å flytte tall, markør etc. Meny F1~F5 funksjonsmeny .Vis meny og gå til undermeny .

Language: norwegian
PDF pages: 56, PDF size: 2.37 MB
Report
enheter vi på vindusrekka
I 1791, under den franske revolusjon, ble meteren innført som lengdeenhet i Frankrike. En meter ble bestemt til å være én 10 milliontedel av avstanden fra nordpolen til ekvator. En platinastav på 1 meter ble oppbevart i Paris. Hit kunne utsendinger fra andre land komme for å lage nøyaktige kopier. Meteren ble innført som lengdeenhet i Norge ved en lov vedtatt i 1875, men det tok lang tid før meteren ble vanligere en alen og tommer. I 1960 ble man enige om å knytte meteren til bølgelengden på atomstråling,.

Language: norwegian
PDF pages: 16, PDF size: 0.15 MB
Report
tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (tedd): bibsys
. spesiell vekt på kognitiv miljøterapi og fysisk aktivitet i en enhet som skulle være et tilbud for de tyngste brukerne med.

Language: norwegian
PDF pages: 63, PDF size: 1.42 MB
Report
geologiske enheter definert på grunnlag av materialinnhold eller
3.2.2.2. Formasjon en er den grun nleggende formelle en heten for litostra tigrafisk inndeli ng og navnsett ing. Formasj ons inndelingen har et praktisk siktemå l for framstilling av geo logiske kart og ved beskri velse av et område s geologiske, geo fysiske og geotekniske egenskaper og dets geo logiske utviklingshistorie. En for masj o n kan videreinndeles i ledd , og to eller flere formasjoner kan defineres som gruppe. 3.2.2.3. Det settes ingen begrensnin ger på dimensjonene aven formasjo n utove r det .

Language: norwegian
PDF pages: 57, PDF size: 12.2 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.