Marianne Frostig

Sponsored link: Download Marianne Frostig
marianne aamodt
Notatet inneholder rapport fra kvalitetsprosjektet for videregående opplæring, gjennomført ved seksjon for utdanningsstatistikk i perioden mars 2003 - september 2004 på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. I tillegg til dette notatet som utgis i SSBs notatserie foreligger et kort notat fra Statistisk sentralbyrå til oppdragsgiver som gjengir hovedtrekk i prosjektet og videre utfordringer. Som vedlegg til rapporten er inkludert en rekke av planleggings-, arbeids- og resultatdokumentene i .

Language: norwegian
PDF pages: 188, PDF size: 1.38 MB
Report
marianne sletbakk, karin gravås ingimundarson, kjersti wæge
PIL-prosjektet er resultatet av et oppdrag som opprinnelig ble gitt til NTNU og Universitetet i Agder. Rammene for prosjektet, som i den innledende fasen hadde tittelen ”Gode modeller for praksisopplæring i lærerutdanningene”, ble skissert i et tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet i november 2007. Som tittelen indikerte, skulle forsøkene gjøres i ulike typer lærerutdanning, fra førskolelærerutdanningen til lærerutdanning for grunnskole og videregående opplæring. Denne rapporten beskriver hvordan .

Language: norwegian
PDF pages: 112, PDF size: 1.04 MB
Report
frostig electrolux-ui.com
Optøning Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges. Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden. Isterningbakker Apparatet har en isterningbakke.Fyld vand i bakken.Sæt bakken i frostafdelingen Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at løsne bakken fra frostrummet.

Language: norwegian
PDF pages: 64, PDF size: 3.57 MB
Report
frostig electrolux-ui.com
Fryseren begynder at virke. Sådan slukkes apparatetSluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O", og der udsendes en lyd i kun 2 sekunder.Kontrollampen slukkes. Indstilling af temperatur Temperaturen i fryseren reguleres med termostatknappen nederst på kabinettet. Apparatet betjenes på følgende måde: • Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling. • Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.

Language: norwegian
PDF pages: 56, PDF size: 2.64 MB
Report
frostig electrolux-ui.com
Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret. Hvad er ikke omfattet af denne garanti? • Normalt slid. • Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende .

Language: norwegian
PDF pages: 52, PDF size: 2.78 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.