Flexit

Sponsored link: Download Flexit
flexit
Language: norwegian
PDF pages: 16, PDF size: 2.18 MB
Report
flexit
Language: norwegian
PDF pages: 12, PDF size: 0.95 MB
Report
flexit ci 500
Menyvalg i håndterminalen er bygget opp som en trestruktur. Stammen viser hovedvalgene, mens grenene viser enten direkte endring eller undermenyer. Anleggets status, innstilte verdier og aktuelle måleverdier avleses i håndterminalen under menyen Informasjon. Du kommer til parameternavnene eller innstillingslinjene via hovedmenyer (startside) og undermenyer. Rekkefølgen som menyene for de enkelte parameternavnene eller innstillingslinjene velges i, forklares også i oversikten og beskrivelsen. Meny:

Language: norwegian
PDF pages: 56, PDF size: 0.51 MB
Report
flexit l14 r l20 r l30 r l40 r l60 r
L14 RW Merkespenning: Sikringsstørrelse: Merkestrøm, total: Merkeeffekt, total: Merkeeffekt. el-batteri: Merkeeffekt, vifter: Viftetype: Viftemotorstyring: Viftehastighet-turtall, maks: Filtertype (TIL/AVTR): Filtermål (B x H x D): Kompaktfilter: Vekt: Kanaltilkobling: Høyde: Bredde: Dybde: 230 V 1 x 10 A 9A 1 300 W 2 x 485 W B-hjul EC-styring 3 700 rpm F7 795 x 380 x 85 mm 2 175 kg Ø 315 mm 1 144 mm 1 127 mm 905 mm 230 V 3 x 20 A 18 A 4 900 W 3 600 W 2 x 485 W B-hjul EC-styring 3 700 rpm F7 795 x 380 x .

Language: norwegian
PDF pages: 28, PDF size: 2.63 MB
Report
flexit spirit k2
Det er installatøren sitt å gjennomføre en helhetlig sikkerhets- og funksjonsvurdering av anlegget For å minske risikoen for brann, elektrisk støt eller skade, les alle sikkerhetsinstruksjoner og advarselstekster før aggregatet tas i bruk. • Dette aggregat er kun beregnet for ventilasjonsluft i bygninger • Det må ikke benyttes til avtrekk av brennbare eller lettantennelige gasser • Trekk ut støpselet ved service- og vedlikeholdsarbeid. • Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått.

Language: norwegian
PDF pages: 24, PDF size: 1.93 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.