Digitalt

Sponsored link: Download Digitalt
digitalt speilreflekskamera med ett objektiv bruksanvisning
Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil .

Language: norwegian
PDF pages: 163, PDF size: 3.98 MB
Report
digitalt kompetent skole?digitalt kompetent skole?digitalt
. i denne masteroppgaven inntatt et lederperspektiv i forhold til den digitalt kompetente skolen og har vært opptatt av hvordan skoleledere kan.

Language: norwegian
PDF pages: 98, PDF size: 2.55 MB
Report
digitalt eiendomskartverk - dek
. og Geodata i NKF. Den bygde da på ”Modell for digitalt eiendomskartverk” fra 1990, utarbeidet av Kommunenes sentralforbund og Statens kartverk.

Language: norwegian
PDF pages: 78, PDF size: 0.35 MB
Report
digitalt stillkamera digitalt stillbilledkamera
z ISO400 AE/AF-lås ISO-tall Støyreduksjon NR med sakte lukker 125 F3.5 +2.0EV Lukkerhastighet Blenderverdi Eksponeringsverdi Indikator for AFavstandssøkerramme 1.0 m REC Standby 0:12 101-0012 2009 1 1 9:30 AM z STOP z PLAY V VOLUME Halvmanuell verdi Makro Sett en film i standby/Ta opp en film Opptakstid (minutter : sekunder) Mappefilnummer Dato/tid for opptak av det avspilte bildet Funksjonsveiviser for avspilling av bilde Justere volumet N REC-mappe Avspillingsmappe 96 8/8 12/12 Antall bilder som kan tas .

Language: norwegian
PDF pages: 72, PDF size: 5.9 MB
Report
digitalt hjerte digitalt hjerte
– Vi har kontinuerlig overvåking av ulike kilder hvor vi henter ideer til nye ringetoner, som for eksempel hitlister, filmer, TV-programmer og ulike arrangementer. Selve produksjonen er faktisk ganske avansert. Det høres enkelt ut, men vi har faktisk en manual på rundt 100 sider som beskriver hvordan produksjonen av de ulike ringetonenes formater skal foregå. Det er en hel vitenskap, sier Arnesen. De første monotype ringetonene var ganske enkle. Dagens polyfoniske med trommer, bass og piano i opp til 40 .

Language: norwegian
PDF pages: 42, PDF size: 1.98 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →

Suggested

Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.