Digital System Design Using Vhdl Tutorial

Sponsored link: Download Digital System Design Using Vhdl Tutorial
applikasjoner/system design av-consept
Language: norwegian
PDF pages: 28, PDF size: 2.75 MB
Report
using design guidelines to improve data warehouse logical design
:)3S fo elbat TROPPUS eht ot noitidda ni( noitagergga gniwollof eht ezilairetam dluohs amehcs eht stnemeriuqer eseht y fsitas ot redro nI .y tic hcae rof sllac sraey suoiverp fo slatot launna ezy lana )ii( dna ,stnemtraped dna seitic rieht ,sremotsuc yb gniretlif ,shtnom tsal eht fo sllac ezy lana )i( :stnemeriuqer fo sepyt owt eseht elpmaxe rof redisnoC .atad detagergga ezilairetam ot deen ew dna yrotcafsitas ton y llareneg si emit noitucexe yreuQ .atad dezirammus-hgih eriuqer seireuq tneuqerf nehw .

Language: norwegian
PDF pages: 13, PDF size: 1.03 MB
Report
project docta: design and use of collaborative telelearning artefacts
Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet som en del av KUFs handlingsplan om ’IT i norsk utdanning 199699’, og er nå blitt videreført for en ny 4-års periode under Handlingsplanen ’IKT i norsk utdanning, Plan for 2000 – 2003’. ITUs hovedaktivitet er å igangsette forsknings- og utviklingsprosjekter innen feltet IKT og utdanning. Blant andre aktiviteter skal den også fungere som en nettverksnode mellom ulike forskningsmiljøer i Norge. ITU har gjennom perioden 1997-99 fokusert.

Language: norwegian
PDF pages: 386, PDF size: 2.04 MB
Report
kurshefte data design system asa
Da blir alle elektrokomponenter, så som brytere, stikkontakter, lys, varme osv konvertert direkte til DDS-CAD objekter og plassert riktig. Finner ikke konverteringen tilsvarende produkt i DDS-CAD sin database, f.eks en lysrørarmatur med en gitt effekt, vil DDS-CAD sette inn en default komponent fra riktig gruppe. Disse må så oppdateres manuelt til korrekte verdier ved å endre egenskaper på disse og velge fanen Ifc-egenskaper og der finne originale verdier som en kan bruke til å opprette egne produkter med .

Language: norwegian
PDF pages: 67, PDF size: 2.11 MB
Report
skanska product design – beste praksis satt i system feilfrie bygg
Language: norwegian
PDF pages: 30, PDF size: 4.06 MB
Report
1   2   Next page →
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.