Den

Sponsored link: Download Den
den eldre barokken i norge
Language: norwegian
PDF pages: 748, PDF size: 12.81 MB
Report
den europæiske union konsoliderede traktater charter om
. brochure indeholder de konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt protokoller og bilag. knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten. Denne publikation indeholder ligeledes Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Strasbourg den 12. december 2007 af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. I. af artikel 6, stk. 1, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union har charteret proklameret i 2007 samme juridiske værdi.

Language: norwegian
PDF pages: 410, PDF size: 1.35 MB
Report
den uddannelsesteknologiske model i forsvaret
Language: norwegian
PDF pages: 395, PDF size: 2.27 MB
Report
den nationale sårbarhedsudredning - national sårbarhedsudredning
. aftale om redningsberedskabet efter 2002, som blev indgået den 21. juni 2002, besluttede et enigt Folketing, at der skulle . samfundets sårbarhed og give en vurdering af den civile sektors beredskab i forhold hertil. På den baggrund vedtog regeringen i marts 2003. og regionale tværgående koordination af beredskabet inden for den civile sektor, herunder den nationale krisestyring. I marts 2003 påbegyndte et tværgående udvalg.

Language: norwegian
PDF pages: 351, PDF size: 1.49 MB
Report
den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til regler
Language: norwegian
PDF pages: 294, PDF size: 5.72 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Norsk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.